ไส้อั่วสมุนไพรอิงกว๊าน การันตีรางวัล “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดพะเยา (SME Provincial Champions)”

🏆ไส้อั่วสมุนไพรอิงกว๊าน การันตีรางวัล “สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดพะเยา (SME Provincial Champions)” สองปีซ้อน ปี2559และปี2560 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

📍ไส้อั่วสมุนไพรอิงกว๊านของเราเป็นเพียงกิจการเล็กๆในจังหวัดพะเยา ที่มีความต้องการนำเสนอไส้อั่วสมุนไพรพื้นบ้าน ตรา”อิงกว๊าน” เพื่อสืบทอดตำรับอาหารเหนือพื้นบ้าน เราใช้แต่วัตถุดิบท้องถิ่นอย่างดี ด้วยกระบวนการผลิตในโรงงานปิดที่ผ่านมาตรฐานอย.และโรงงานผ่านการตรวจประเมิณสถานที่ผลิตตามGMPกฎหมาย เราเน้นและใส่ใจในเรื่องความสะอาด เราใช้แรงงานท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ในชุมชน สมุนไพรที่ใช้มาจากชาวบ้านที่ช่วยกันปลูก

❤️เราใส่ใจในบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพของไส้อั่วให้เก็บได้นานกว่าและสะอาดกว่า

🙏🏻ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา เราจะรักษาคุณภาพและความตั้งใจของเราไว้