เกี่ยวกับ ไส้อั่วสมุนไพรอิงกว๊าน

ไส้อั่วสมุนไพรอิงกว๊าน ตำรับร้อยปี วัตถุดิบชั้นดีจากพะเยา ตำรับร้อยปีจากรุ่นคุณทวดสืบทอดมาถึงรุ่นคุณยายถึงรุ่นคุณพ่อ วัตถุดิบจากท้องถิ่นภายในชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยจะให้ความรู้และความเข้าใจในการไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เราสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้ทั้งหมด โรงงานผลิตผ่านมาตรฐานตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมาตรฐานอย.และการตรวจสอบโรงงานตาม GMP กฎหมาย